Červenec 2011

Spaste duši

17. července 2011 v 11:44 | SP


,,Spaste duši, že tu v noci straší duši" - to je z nějaké písničky. ,, Nemá to ducha", ,,duch doby", ,, Duchovní život" říká se. Ducha jsem přímo nepotkala, tedy, viditelného, Ale zaštrachám-li v knihovně svého mozku, dojdu k názoru, že duch je cosi nehmotného, jakýsi obsah, jenž sídlívá v nějaké formě a když se od ní oddělí, zbyde sám o sobě. Také máme svatou trojici.I naše tělo hostí ducha, mozek funguje jako nosič, zřejmě. Duch, sídlící v těle, je něco osobního, možná bych to i sloučila s egem, ale nejsem si jista. Máme však ještě duši, to světýlko, jež náš život rozsvěcí a zhasíná. Po smrti těla se duše kamsi vrací. Někdy ji však nehmotné tělo ducha ještě vězní na zemi. Lpí tu na něčem, něco ještě řeší, v dobrém i ve zlém. Nemohu se stoprocentní jistotou říct, že jsou duchové, nemohu dokázat, že je duše. Jsou to však často užívané pojmy, takže zřejmě víc lidí ví o tomto tématu své. Nesmíme věřit tomu, že někdo, ze své materialistické pozice, jen tak smete se stolu, co skutečně cítíme a prožíváme. Držet se materialistického výkladu světa je zjednodušující a kruté. Chaos dnešních dní je toho důkazem.