Říjen 2013

Diagnosa

15. října 2013 v 11:43 | SP
Zdá se, že všichni skrýváme nějakou potenciální psychickou vadu. potenciální kaz na dokonalém zdraví. Ctižádostiví psychologové a psychiatři se předhánějí v pojmenování nových diagnos. Nejspíš se pohybujeme na tenké hranici mezi individuálním nastavením vyvážení pravé a levé hemisféry a propadem do zoufalství osamocení odlišnosti od většinových norem. Hlad po souhlasu s naší existencí, po sdílení náhledů na fungování světa a z toho plynoucích radostí a smutků nám působí utrpení, pramení-li naše radosti a obavy z jiných zdrojů než je obecné. Žít ve světě většiny, jejíž normy nám jsou cizí, postrčí nás do oblasti některé z diagnos, které pro nás vymysleli s pečlivým rozborem detailů jejich fungování, aniž by se zabývali podstatou. Tento svět nemá čas na pěstování prosté lidskosti, na obdiv k lidství, jako takovému, na respekt k Božímu dílu v nás. Tento svět po nás chce asertivní, manipulativní a racionálně cílené jednání, co to dá. Šachovou hru a matematickou kalkulaci. Ohání se demagogickou logikou. Tento svět po nás chce prachy. Duše je na obtíž.