Březen 2014

O čem se nemluví

4. března 2014 v 10:59 | SP
Proudu prázdných slov dnes neuniknete. Nabízejí vám co nepotřebujete s okázalou naléhavostí. Sdělují vám, že kdo se necítí dobře, musí se léčit, anebo patří na okraj společnosti a je to jen jeho chyba. Nabítí vám bezezbytkovou časovou výplň, ve které nezbude prostor na myšlenku na podstatné. Podstatné je tabu. Vytvořili jsme si chaos, abychom podstatě unikli. A přitom je to tak zjevně jednoduché - zodpovědnost za život -, náš vlastní i jako takový. Podstatou věci je zrození a smrt. Hřivna času který je nám dán abychom ho využili k sebepoznání a z toho plynoucí zodpovědnosti za druhé. Každý máme svůj díl schopností, nadání a příležitostí, které jsou jedinečné a pokud je nevyužijeme celistvost světa se drobí na nepodstatné a nesrozumitelné. Zodpovědnost a úcta k celku byla po staletí podporována nastoleným řádem, který nebylo dovoleno přestupovat. Byl nedonalý, proto nebylo možno ho dodržovat zcela, ale byl tu. Teď, jeho absencí, není nic, co by bránilo naší vůli. Bestie se pustila řetězu a kdo má vůli k moci, nic mu nebrání přivlastnit si prostor ostatních. Proč by spolupracoval na společném, když stačí chtít mít vše. Jde jen o to, nedráždit, zaměstnat lidi v běžném shonu obstarávání si prostředků na živobytí, leckdy nenaplňujícím, vyčerpávajícím způsobem, který nás obírá o podstatnou část našeho času. Pokud pak prostředky stačí jen na holý život, kde sháněním, pro nás dostupných, potřeb musíme obětovat zbytek času, je to žalostné. Ti, kterým se práce vyplatí a za výdělek si mohou užít života, většinou volí především to ,,užít si", ne ,,žít". Jen menšina je těch, které práce naplňuje, dělají ji rádi a s invencí. To pak není tak podstatné, stačí-li jim mzda jen na holé přežití, nebo jsou-li, po hmotné stránce, zabezpečeni, tak, či tak, jsou to šťastlivci.
Shrnu to. Zkuste mluvit o tom, co je v životě podstatné, co je cena života a kým vlastně jsme. Koho to zajímá? Posluchač si vás udiveně změří a pokud nemůže odejít, ignoruje vás s odporem. ,,Už zas kážeš" říkala má přítelkyně, když jsem se, v tomto smyslu, pokoušela o dialog. Dala tím najevo, že to není téma k rozhovoru.