Duben 2015

I já....

2. dubna 2015 v 14:22 | S P
Jsem-li k sobě opravdu upřímná, musím přiznat, zrádce je i ve mě.
Jsou situace, ve kterých je nutné vybrat z možností, jež všechny jsou špatné. Volí se menší zlo. Když se kácí les, létají třísky. Mám-li chránit svou rodinu, zradím své přátele, třeba. Nebo obětuji svou rodinu pro vyšší princip. Záleží na situaci, statečnosti i na emocích.
Jsem ráda, že jsem se, do takové situace zatím nedostala ........ i když.... i drobné zrady se počítají .... Ale, v celku, mohu stát za svou pravdou a rozhodovat se svobodně. Po mezních situacích netoužím, přesto se snažím naslouchat příběhům druhých a vyrozumnět, kým jsem, co je můj úkol, kde je mé bolavé místo, nepřekročitelná hranice, co ,zkrátka, nezvládnu. Doufám, že zradím-li, udělám to z nezbytnosti a se statečností čelit té překvapené otázce .....I ty? ...............
Ostatně, díky že jsem nebyla přinucena třeba zabít své milované zvíře. Podívat se mu do očí a říct, že mé děti mají hlad. Jsme jedné krve, ty i já ........ A cítím pokoru k těm, kteří se do takové situace dostali.
Hmota plodí zlo. S tou situací se musíme smířit, jako že jsme se narodili, abychom posléze neodvratně zemřeli. Co tu zanecháme? Co opouštíme?
Zkouším to - být statečná, svobodná a milovat. Možná to třetí je nejtěžší, protože nelze se to naučit, poručit si ....je to dar.