Březen 2017

Zatmění

10. března 2017 v 22:59 | SP

Ještě se ani nesetmělo a nad dramaticky těžkými mraky s narůžovělými okraji se vznášela, téměř dokonalá,
svítící koule dorůstajícího měsíce. Cestou, od dětství důvěrně známou, vracela jsem se domů a myšlenky i
i oči těkaly po všednodenních drobnostech . A náhle mi to došlo, že ta malá ještě nedokonalost kulatého tvaru je stínem té koule na které stojím. A svět se náhle zmenšil, detaily se slily do jednoduchého
obrazu tří velkých koulí, které díky svým fyzikálním vztahům umožňují bezvýznamným drobnostem - jednou
z nich jsem i já - být. A všechno, co se ještě stane, je má cesta, má iluze, má volba......... Ještě mnoho přaden
v mém hnízdě Moir, ještě se dotknout, vynést na světlo svůj stín......... ještě je čas.....
A zítra 11.3.2017 premiera - Hampton ÚPLNÉ ZATMĚNÍ
O životní cestě dvou prokletých básníků, Verlaina a Rimbauda. o vášni, zoufalství i kráse.O stínu, který nám
zanechala jejich záře .......